Du må registrere deg slik at vi får riktige personopplysninger og adresse.
Når du har gjort det kan du registrere din sak.
Legg inn så mye opplysninger du kan, og helst med bilder av problemet. 


Gjelder det RAW blender, er det viktig at vi får vite riktig modell.  
Ta gjerne et bilde av fronten på blender og beholder, som du legger ved din henvendelse.  
Er det problemer med kniver, må vi vite antall kniver på din blender.