Kraftig bruk vil varme opp viklingene på motoren og avgi lukt. Dette er helt normalt for en elektrisk motor ved kraftig belastning. Denne lukten vil forsvinne etter noen gangers bruk. Opplever du røyk og lukt fra motoren, slå den av og vent 45 minutter.
Tunge jobber bør kun kjøres 10-15 sekunders intervaller.