Hvis din beholder begynner å ruste i lager under, og det kommer ut brun veske/støv, er lageret ødelagt. Dette skyldes at det er kommet fuktighet inn under, enten ved at den er vasket i oppvaskmaskin eller stått opp ned med vann over lageret.
Du må ikke bruke beholderen hvis disse symptomer oppstår da den vil bråke og etterhvert gå i stå. Dette vil igjen ødelegge drivesocketen som koblingen mellom motor og beholder/kniver.