Hvis maskinen går varm vil en bryter koble ut hele blenderen. Vent da 20 minutter før du resetter den ved å trykke på en bryter under blenderen.